Trälock, tunnelbana kanalisation

Trälocken tillverkas i tryckimpregnerat virke klass NTR-AB. Virkes dimensioner 28×120 och 28×95 mm. Locken skruvas ihop med träskruv 4,2×45 mm. Träskruv monteras från undersida lock. Tillverkas enligt SL (Stockholms Lokaltrafik) ritnings nr. 0021-6220-0042.  Används bl.a i tunnlar som kanalisationslock.