Kabelrännor

Vi levererar ett antal olika kabelkanaler och rännor i komposit-, aluminium- och betongmaterial. Användningsområden sträcker sig från järnvägar, broar, gasledningar, bensinstationer el-ställverk mm.

Vi är unika när det gäller körbara kabelkanaler i form av betongrännor och lock som klarar en belastning upp till 57,5kN (beräknat/hjularea) används vid överfarter eller där det förekommer tung trafik. Vid riktigt tung trafik som vid hamnar och flygplaster kan vi leverera körbara kabelkanaler med upp till 70kN (beräknat/hjularea)