Plastspont

Plastspont kan användas för hållbara och vattentäta spontväggar i myrar, sjöar eller hamnar. En utmärkt produkt för att återskapa våtmarker.
Livslängd på 50 år