Plastspont kan ersätta stålspont

PLASTSPONT FÖR ÅTERSTÄLLNING AV VÅTMARKER
Plastspont för återställning av våtmarker
Plastspont är tillverkade av hållbara material och innehåller inga giftiga ämnen. De är korrosionsbeständiga, UV-beständiga och ogenomträngliga för till exempel trämask.
Plastspont kan, vibreras, tryckas eller grävas ner. Som hjälp för nedsättningen av till exempel långa sponter kan man använda stödspont av metall som efter nedsättningen kan dras upp igen och återanvändas. Plastspont kan precis som järnspont säkras med jordspett och avslutas med hammarband. Det finns också speciella hörnprofiler och medel för att göra anslutningarna helt vattentäta.
Plastspont för återställning av våtmark har vi levererat till ett projekt i samarbete med Göteborgs universitet.

Plastspont kan ersätta stålspont, användningsområde

Hamnar, dammar, kanaler och vattendrag
Stabilisering
Dammar och vallar
Jordsluttningar
Diken
Vägar
Konstruktioner
Stödmurar
Stödväggar
Klimatskydd
Kustskydd och högvattenbarriärer
Återställande av natur och skogsmark
Återställning av våtmarker.
Grundvattenskydd
Inneslutning av föroreningar osv.
Fördelar

Livslängd på 50 år.
Produceras huvudsakligen av återvunnen hård PVC (hård PVC = inga ftalater)
Finns i olika färger
Underhållsfria
Rostar inte
Angrips inte av saltvatten
Angrips inte av trämask
Är resistent mot de flesta kemikalier
Är lätt att bearbeta
Mycket lättare än stål och därför mer användarvänlig
Vi har ett stort sortiment med olika typer av plastspont beroende på användningsområde och krav som ställs.

Vi har även en vibrations hammare som vi kan hyra ut som enkelt kan monteras på en grävmaskin.

Produktblad (klicka här)

Vid intresse kontakta oss för mer information

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr. saknas
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information: