Bryggstolpe/kontaktledningstolpe

Kontaktledningsstolpar  eller bryggstolpar tillverkas utifrån Trafikverkets ritningsunderlag.

513 142/0411037 & 0411039
513 330/0411057
513 385/0411030
513 201/0411031
515 200/0411067