Körbara luckor

Vi har ett stort sortiment på körbara luckor med alla belastningklasser enligt Europastandard En124.
Belastningklass och användningsområde.
Lättare biltrafik – parkeringar och garage B125 och C250
Tung trafik – normal trafik klarar bussar och lastbilar D400
Riktigt tung trafik – hamnar, industrier och flygplaster E600 och F900

Filtrering av körbara luckor: