Durkplåtsluckor

Användningsområden för en plan durkplåtslucka är bland annat som -nedstignings, inspektions-, vägg-, manlucka, eller lucka för pumpstationer.
Används ofta som inspektionslucka i källare.