Trädgropsfundament

Trädgropsfundamentet skyddar trädets rotzon och ger kantstöd mot intilliggande beläggning. Kan med fördel användas ihop med skelettjord. Fundament och galler finns i två storlekar.
Längd:  1400 x bredd: 1400 höjd: 600 mm
Längd:  1500 x bredd: 1500 höjd: 600 mm