Lock och sil till Lätta betäckningar

Lock eller sil i gjutjärn är avsedda att placeras i ytor där små eller inga trafiklaster förekommer. Det normala användningsområdet är i tomtmark och på gångbanor eller cykelvägar där snöröjning och annat underhåll görs med lättare maskiner. Klarar en belastning på 3 ton.