OPI distanshållare

OPI distanshållare eller klämmor för kabelskyddsrör 50, 110 och 160 mm rör. Används när det skall förläggas flera rör i samma kabelschackt och man efterfrågar en flexibel lösning