Förhöjningsringar i betong

Om brunnen ligger för lågt och man vill höja brunnen då används förhöjningsringar i betong.

Finns även en modell av lätt brunnslock med förhöjningsring.