Locköppnare

Lyftnyckel, verktyg för öppning av brunnslock i gjutjärn/segjärn