Kioskfundament

Fundamenten finns i ett par olika storlekar
1155824 – Fundament till kiosk, typ 1,2 och 3. HxL: 700×2 520 mm. Vikt: 0,64 ton.
1155825 – Fundament till kiosk, typ 1,2 och 3. HxL: 500×2 520 mm. Vikt: 0,57 ton.
1155826 – Fundament till Kur. HxL: 500×1 850 mm. Vikt: 0,37 ton.
1155827 – Fundament till Signalkur enligt typritning 62013, H=0,5m L = 1,36 m

Kioskfundament – grundbalk för Trafikverkets kiosker
Betong: C35/45, vct: 0,45
Armering: K500C-T
Livslängdsklass: L50
Säkerhetsklass: SK1
Exponeringsklass: XC4, XF3

Kurfundament – grundbalk för Trafikverkets Kur F 
Betong: C35/45, vct: 0,45
Armering: K500C-T
Livslängdsklass: L50
Säkerhetsklass: SK1
Exponeringsklass: XC4, XF3

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr. saknas
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information: