Glasfibertank slutna

Avloppsvatten från hushåll innehåller en mängd olika föroreningar, bland annat bakterier, kväve och fosfor. Utsläpp kan orsaka föroreninga av dricksvatten och grundvatten samt övergödning av hav och sjöar. Om det inte är lämpligt att släppa ut avloppsvattnet på tomten kan det istället ledas till en sluten avloppstank som sedan töms med slambil. Med en sluten avloppstank tar du hand om vattnet på ett säkert sätt.

Vi kan leverera glasfibertankar från 3000 liter upp till 65 000 liter.

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr: 969802-1
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information: