A5 Fast Galler PUR Segjärn

Art-nr. 7035917-G
Komplett fast A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Gallerlock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar.

[print-me target=”#left-area” title=”Skriv ut”] Produktblad
RSK databas

 

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr: 7035917-G
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information:

Art-nr. 7035917-G
Komplett fast A5 gallerbetäckning i segjärn, avsedd för betongbrunn ø400mm. Gallerlock med pågjuten packning av polyuretan och låsarmar.
Betäckningen finns även med tätt lock (RSK nr: 7035917).
 

Montering
Fasta betäckningar ställes/placeras direkt på brunnen/passdelen. Beläggningen påföres runtom hela betäckningen och packas sedan väl. Vid färdig installation ska betäckningen “ligga” 5-lO mm under övrig befintlig väg.

 

Tips/Råd
Fasta betäckningar rekommenderas endast att installeras i ytor med låg trafikintensitet då fasta
betäckningar inte kan ta upp sättningar.

 

För ökad livsläng på lock/ramar
Säkerställ att inget grus/sten ligger mellan lock och ram. Grus/sten skadar betäckningen och kan få locket
att börja “vicka” i ramen, vilket skapar oljud när betäckningen trafikeras. Eventuella gummitätningar/ dämpringar på lock kontrolleras så att dessa är hela och rena och kan därefter smörjas med glidmedel/fett för lättare installation i ram.

 

För mer utförlig information hänvisar vi till Anläggnings AMA.