Minireningsverk Kemik

FÖRDELARNA MED Minireningsverk KEMIK:
-Mycket kompakt och lätt att installera- längd 2,35 m, bredd 2,04 m, höjd från tankens botten till inloppsröret 1,25 m
-Låga driftkostnader- el + kemikalie + tömningar ca 3000-4000 kr per år vid genomsnittliganvändning i ett enfamiljshus.
Enkelt underhåll, 
– endast tanktömning 1–2 ggr per år samt tillsättning av kemikalie vid behov.
– byte av fläktmembran ca var 4–5 år •
Driftsäker
– inga pumpar i tanken som lätt går sönder
– all teknik sitter i en separat styrcentral
– möjlighet till upp till 2–3 månader långa avbrott i vattenanvändningen
Mycket stor slamvolym
– första processektionen 1 500 l, andra 1 000 l och tredje 1 000 l
Kemik minireningsverk.
– Innehåller: Minireningsverk, tankvolym 3 500 l, komplett leverans.
Användning.
-Behandling av allt slags avloppsvatten från en villa på platser där det inte går att bygga en markbehandlingsanordning.

– Kapacitet: 1–6 personer.

Pris från 98 500 kr inklusive moms frakt tillkommer. 

Pålitlig finsk kvalitet!

Produktblad (KLICKA HÄR)

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr: 967571
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information:

Kemik är ett minireningsverk. Rengörings- processen startar alltid när en viss mängd vatten, eller sats, använts i fastigheten. Räknaren i styrcentralen visar antalet behandlade satser. Apparaten identifierar också avbrott i användningen av vatten och luftar systemet automatiskt för att hålla liv i det aktiva slammet.

Tekniskt sett fungerar apparatens funktioner med tryckluft. Luften produceras av en låg- förbrukande fläkt. Själva apparaten har inga eldelar som lätt går sönder eller täpps till såsom pumpar eller liknande. Om du väljer ett avloppssystem bör du också tänka på hur mycket underhålls- och övervakningsarbete du är beredd att lägga på det. Det årliga un- derhållsarbetet är endast tömning med sugbil (1–2 ggr/år) samt tillsättning av kemikalie vid behov. Fläktens membran måste bytas ut un- gefär vart 5:e år.