Minireningsverk GRAF

FÖRDELARNA MED Minireningsverk GRAF:
-Mycket kompakt och lätt att installera- längd 2,28 m, bredd 1,75 m, höjd från tankens botten till inloppsröret 1,41 m
-Låga driftkostnader- el + kemikalie + tömningar ca 4000-6000 kr per år vid genomsnittlig användning i ett enfamiljshus.
Enkelt underhåll, 
– endast tanktömning 1–2 ggr per år samt tillsättning av kemikalie vid behov.
Driftsäker
– inga pumpar i tanken som lätt går sönder
– all teknik sitter i en separat styrcentral
– möjlighet till upp till 2–3 månader långa avbrott i vattenanvändningen
Mycket stor slamvolym
– Reningsatsens volym 200 liter.
GRAF minireningsverk.
– Innehåller: Minireningsverk, tankvolym 3 750 liter, komplett leverans.
Användning.
-Behandling av allt slags avloppsvatten från en villa på platser där det inte går att bygga en markbehandlingsanordning.

– Kapacitet: 1–5 personer.

Pris från 78 600 kr inkl moms frakt tillkommer 

Produktblad (KLICKA HÄR)

INSTALLATIONSGUIDE

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr: 967572
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information:

GRAF är ett minireningsverk. Rengörings- processen startar alltid när en viss mängd vatten, eller sats, använts i fastigheten. Räknaren i styrcentralen visar antalet behandlade satser. Apparaten identifierar också avbrott i användningen av vatten och luftar systemet automatiskt för att hålla liv i det aktiva slammet.

Tekniskt sett fungerar apparatens funktioner med tryckluft. Luften produceras av en låg- förbrukande fläkt. Själva apparaten har inga eldelar som lätt går sönder eller täpps till såsom pumpar eller liknande. Om du väljer ett avloppssystem bör du också tänka på hur mycket underhålls- och övervakningsarbete du är beredd att lägga på det. Det årliga underhållsarbetet är endast tömning med sugbil (1–2 ggr/år) samt tillsättning av kemikalie vid behov. Vi förordar serviceavtal för problemfritt ägande.