Gråvattenfilter (BDT = Bad, disk, tvätt)

Gråvattenfilter för installation ovan eller under mark för fritidsbostäder.

Användning:
Gråvattenfilter är kompakta anläggningar för rening av BDT = bad, disk och tvättvatten – allt vatten från hushållet utom avloppsvatten från toalett, diskmaskin samt tvättmaskin.

Funktion:
Gråvattnet från hushållet går in och igenom systemet genom självfall. Filtrets funktion baserar sig både på mekanisk och biologisk rening.
I filtret används organiskt filtermaterial som smutsämnen i avloppsvattnet fastnar på, därefter använder mikroorganismerna på filtermaterialets yta detta som näring.
Lufttillförseln för mikroorganismerna är av väsentlig betydelse för anläggningens funktion. Behandlat gråvatten från reningsverket kan därefter ledas ut i marken.

Anläggningen är tillverkad av frostbeständigt material, är oisolerad och är avsedd i första hand för sommarbruk. Kan även användas på vintern genom att isolera filtret och installera en värmekabel.

GRÅVATTENFILTER :
– Lätt att transportera
– Lätt att installera
– Litet underhållsbehov

Innehåller:

– Gråvattenfilter, filtermaterial och lecagrus.

Observera att det inte går att filtrera bort avloppsvatten från toalett, tvättmaskin och diskmaskin). Då rekommenderar vi istället en annan lösningar (KLICKA HÄR)

Kapacitet: 500 l/dygn. Filtreringsvolym: 300 l.

Produktblad (KLICKA HÄR)
Mycket hög kvalitet tillverkad i Finland!

Offert/Produktförfrågan

Artikelnr: 950001
Kategorier:

Allmänna frågor

Produktfrågor

Mer information: