Skyddsgaller – Vägtrummor och dagvattenledningar

Skyddsgaller

Skyddsgaller – Vägtrummor och dagvattenledningar är framtagna för att förhindra drunkningsolyckor. Dessa olyckor drabbar i flesta fall barn som av nyfikenhet eller oavsiktligt kan tas sig in i ledningar eller trummor.