Rund lucka i stål.

IMG_0587

Rund lucka i varmförzinkad stål,  används ofta på betongrör, raka eller koniska. De kan även användas på alla typer av runda rör. Luckorna inkluderar gångjärn och låsögla för hänglås.

Rostskydd genom varmförzinkningen blir väldigt hög, kan jämföras med vägräcken utmed vägarna.

Exempel på användningsområden: nedstigningsbrunnar, mätarbrunnar, vattenbrunnar, dagvattenbrunnar, slambrunnar, avloppsbrunnar mm.