Kabelbrunnar och slingbrunnar används för skarvning av signalkabel och optokabel intill kabelrännor.Brunnen sätts ihop av flera ringar till önskad höjd. Brunnens breda öppning gör arbetet enkelt vid installationoch montage av kablar för järnvägsspår. Samtliga brunnsringar går att få klyvda.

Visar alla 0 resultat