Produkter specifika för järnväg

jarnvag-wm

Beställ specifika produkter för järnväg direkt från Svenska Brunnslock AB. Hos oss hittar du Brunnslock i durkplåt eller aluminium, skyltar för brunnslock eller kabelbrunn, pendelskenor, profiler, plattformar för kabelskåp, skavskydd i gummi samt kontaktledningsstolpar.

Tillverkas enligt trafikverkets typritning 7-801 652. Locken används bl.a till kabelbrunnar utmed järnvägar, ställverk, inspektionsbrunnar mm.

OBS! Vi tillverkar även andra typer av lock utifrån önskemål.